Nëse ju blini një produkt në faqen tonë atëherë ju i pranoni automatikisht Kushtet dhe Termat tona. Në momentin që ju bëni një porosi ne jemi të detyruar të përmbushim dhe respektojmë ҫdo premitim dhe shërbim që kemi në faqen tonë web.

Ne garantojmë që cilësia e produkteve në faqen tonë është e njëjtë me atë të dyqaneve përkatëse. Kjo mund të vërtetohet lehtësisht edhe nga garancia që gjendet pranë ҫdo produkti të faqes tonë.

Ne kemi detyrim ndaj jush vetëm për cështjet, kushtet e specifikuara nga ne. Këto terma dhe kushte nuk do të fshihen ose manupulohen asnjëherë, por mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, edhe pa u njoftuar. Këto kushte e terma të ndryshuara nga ne mund të gjenden në Kthimin e produktit.

 

Kthimi i produktit

Nëse ju jeni të pakënaqur nga produkti ju mund ta ktheni atë brenda 15 ditëve kalendarike nga data e marrjes së produktit, por produkti duhet të jetë me paketimin origjinal,i plotë me të gjithë aksesorët, pa shenja gërvishtjeje ose dëmtime te tjera. Produkti duhet të ketë faturën që merret në momentin e dorëzimit. Ju duhet ta sillni produktin në adresën Tiranë Njesia Bashkiake nr.9,Rruga Asim Vokshi, Pallati 141, Kati 1. Rimbursimi juaj do të bëhet brenda 7 ditëve kalendarike nga dita e dorëzimit të produktit. Për me shumë lexoni Politika jonë e rimbursimit për porositë.

 

Kontakti

Për ҫdo paqartësi mund të na kontaktoni në : 

  • Email: Info@dedikoj.com
  • Tel: +355 4 2226176
  • Cel: +355 692533339
  • Fb: com